Φλεβίτιδα

Ο όρος «φλεβίτιδα» αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν εμφανείς φλέβες κυρίως στα πόδια. Χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη ακριβώς για να περιγράψει αυτή την κατάσταση.

Έτσι με την λέξη «φλεβίτιδα» εννοούμε τους κιρσούς, τις ευρυαγγείες, τις φλεβεκτασίες, την επιπολής φλεβική θρόμβωση και άλλες καταστάσεις. Η λέξη φλεβίτιδα δεν είναι ιατρική λέξη εκτός εάν αναφερόμαστε στην επιπολής θρομβοφλεβίτιδα που είναι μια παθολογική κατάσταση και σημαίνει την θρόμβωση φλεβών του επιφανειακού (επιπολής) φλεβικού δικτύου των άνω ή κάτω άκρων.

Συμπερασματικά η ύπαρξη ορατών φλεβών στα άνω άκρα ή στα πόδια δεν είναι φλεβίτιδα αλλά μια διαφορετική κατάσταση που πρέπει να ταξινομηθεί κατάλληλα.

Η ταξινόμηση ανάλογα με το εύρος της διαμέτρου της ορατής φλέβας στα κάτω άκρα (πόδια) είναι η ακόλουθη:

  • Eυρυαγγεία (telengiectasias) εάν η διάμετρος της φλέβας είναι από 0,1 έως 1 χιλιοστό και έχει κόκκινο χρώμα
  • Μεγάλης διαμέτρου ευρυαγγεία (large calibre telengiectasias) εάν η διάμετρος της φλέβαςείναι 1-2 χιλιοστά και έχει μπλε χρώμα
  • Φλεβεκτασία (reticular veins) εάν η διάμετρος είναι 2-4 χιλιοστά και έχει κυανό χρώμα
  • Φλεβικός κλάδος (όχι κύριο φλεβικό στέλεχος)  / (tributaries – not trunk varices) εάν η διάμετρος είναι 4-8 χιλιοστά και έχει μπλέ -πράσινο χρώμα
  • Φλεβικός κλάδος (κύριο φλεβικό στέλεχος)  / (tributaries –trunk varices) εάν η διάμετρος είναι 7-8 χιλιοστά και έχει μπλέ –πράσινο/μπλέ χρώμα

Για να κατανοήσουμε λοιπόν την παθολογία των ορατών φλεβών που μας απασχολούν πρέπει να υποβληθούμε σε εξέταση από κατάλληλα εξειδικευμένο Αγγειοχειρουργό.

Ο Αγγειοχειρουργός θα εξετάσει προσεκτικά καταρχήν κλινικά το σημείο που είναι οι ενοχλητικές φλέβες και αναλόγως θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να υποβληθείτε σε έγχρωμο υπερηχογράφημα των φλεβών.

Η εξέταση αυτή είναι απλή και γίνεται στο ιατρείο. Ο σκοπός είναι να διαγνωστεί εάν οι μεγαλύτερες φλέβες που βρίσκονται κάτω από το δέρμα ανεπαρκούν και τροφοδοτούν τις μικρότερες φλέβες που είναι ορατές στην επιφάνεια με το μάτι. Έτσι θα ενημερωθείτε σωστά για το πρόβλημα σας, εάν αυτό είναι καθαρά αισθητικό ή παθολογικό, ποια η σοβαρότητα και θα πληροφορηθείτε τον καταλληλότερό τρόπο θεραπείας.