ΦΛΕΒΙΚΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ

 • Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
 • Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής
 • Ανεύρυσμα Λαγονίου Αρτηρίας
 • Ανεύρυσμα μηριαίας Αρτηρίας
 • Ανεύρυσμα Ιγνυακής Αρτηρίας
 • Ανευρύσματα σπλαχνικών αρτηριών
 • Ανεύρυσμα Καρωτίδας Αρτηρίας

ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 • Σύνδρομο Reynaud
 • Νόσος Burger
 • Σύνδρομο Άνω Θωρακικού Στομίου
 • Κροταφική Αρτηριῒτιδα