Αποφοίτησε απο την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002 με τον βαθμό Λίαν Καλώς.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στην Έ Χειρουργική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2005 και για 3 περίπου χρόνια εργάστηκε στο Λονδίνο στο εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, στα νοσοκομεία Ealing και Hammersmith (Imperial NHS Trust). Εκεί ασχολήθηκε εκτός των άλλων με την γονιδιακή θεραπεία για νεο-αγγειογένεση, με την αφρώδη σκληροθεραπεία και με την ενδαγγειακή χειρουργική.

Το 2008 επέστρεψε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσει την ειδικότητα του.

Τον Μάρτιο του 2010 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τον Βαθμό Άριστα.

Τον Οκτώβριο του 2010 έδωσε με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις και απόκτησε τον τίτλο της Αγγειοχειρουργικής.

Είναι εγγεγραμμένος στον Βρετανικό Ιατρικό σύλλογο (General Medical Council), μέλος της ευρωπαϊκής εταιρίας Αγγειοχειρουργικής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (European Society of Vascular and Endovascular Surgery), μέλος της Βασιλικής Εταιρίας Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου (The Royal Society of Medicine) και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ι.Σ.Θ.)

Είναι μέλος και κατέχει την θέση του Γενικού Γραμματέα στην Αγγειοχειρουργική και Ενδαγγειακή Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου.