Συμμετοχή σε 2 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.

  1. Η μία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην μελέτη του ενδαγγειακού μοσχεύματος ENDURANT της εταιρείας Medtronic που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Εντάχθηκαν στην μελέτη 32 ασθενείς και οι επεμβάσεις καθώς και η μετεγχειρητική παρακολούθηση έγιναν στην κλινική “Κυανός Σταυρός – Euromedica” στην Θεσσαλονίκη. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. Στην μελέτη συμμετέχει ως Co – Investigator σε συνεργασία με τον Αγγειοχειρουργό κ . Κωνσταντίνο Παπάζογλου, Αναπληρωτή ΚΑθηγητή Α.Π.Θ.
  2. Σαν Co – Investigator στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Λονδίνου Ealing και Hammersmith συμμετείχε υπο την επίβλεψη του Αγγειοχειρουργόυ και Αναπληρωτή καθηγητή κ George Geroulakou σε τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή τυφλή μελέτη για την γονιδιακή θεραπεία (νεοαγγειογένεση) σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια. Ο τίτλος της μελέτης ήταν: “A Phase 2, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter, Dose – Selection Study of Ad2/Hypoxia Inducible Factor HIF – 1alpha/VP16 in Patients with Intermittent Claudication“
  3. Τέλος, σαν υποψήφιος διδάκτορας εργάστηκε σε πειραματικό πρωτόκολλο και μελέτησε την προστατευτική δράση της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ στην καρδία και στους πνεύμονες στο σύνδρομο οξείας ισχαιμίας – επαναιμάτωσης των οπισθίων άκρων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2010 και πήρε βαθμό Άριστα.