Έρευνα

Συμμετοχή σε 2 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.

 1. Η μία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην μελέτη του ενδαγγειακού μοσχεύματος ENDURANT της εταιρείας Medtronic που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Εντάχθηκαν στην μελέτη 32 ασθενείς και οι επεμβάσεις καθώς και η μετεγχειρητική παρακολούθηση έγιναν στην κλινική “Κυανός Σταυρός – Euromedica” στην Θεσσαλονίκη. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. Στην μελέτη συμμετέχει ως Co – Investigator σε συνεργασία με τον Αγγειοχειρουργό κ . Κωνσταντίνο Παπάζογλου, Αναπληρωτή ΚΑθηγητή Α.Π.Θ.
 2. Σαν Co – Investigator στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Λονδίνου Ealing και Hammersmith συμμετείχε υπο την επίβλεψη του Αγγειοχειρουργόυ και Αναπληρωτή καθηγητή κ George Geroulakou σε τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή τυφλή μελέτη για την γονιδιακή θεραπεία (νεοαγγειογένεση) σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια. Ο τίτλος της μελέτης ήταν: “A Phase 2, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter, Dose – Selection Study of Ad2/Hypoxia Inducible Factor HIF – 1alpha/VP16 in Patients with Intermittent Claudication“
 3. Τέλος, σαν υποψήφιος διδάκτορας εργάστηκε σε πειραματικό πρωτόκολλο και μελέτησε την προστατευτική δράση της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ στην καρδία και στους πνεύμονες στο σύνδρομο οξείας ισχαιμίας – επαναιμάτωσης των οπισθίων άκρων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2010 και πήρε βαθμό Άριστα.
Δημοσιεύσεις
 1. Papazoglou K, Mallios A, Rafati F, Zambas N, Karkos C. Endovascular Treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms With the Endurant Device. Ann Vasc Surg. 2012 Sep 12 [Epub ahead of print]
 2. Papazoglou KO, Sfyroeras GS, Zambas N, Konstantinidis K, Kakkos SK, Mitka M. : Midterm outcomes of endovascular aneurysm repair with selective internal iliac artery coverage without coil embolization, J Vasc. Surg. 2012 May
 3. Zambas NA, Karkos CD, Kambaroudis AG, Karamanos DG, Spyridis CT, Gerassimidis TS. Protective Effect of Antithrombin III Against Lung and Myocardial Injury in Lower-Limb Ischemia-Reperfusion Syndrome. Ann Vasc Surg. 2012 May;26(4):566-70.
 4. Kalodiki E; Azzam M; Lattimer CR; Shawish E; Zambas N; Geroulakos G. (2011). Randomized controlled trial of ultrasound guided foam sclerotherapy combined with sapheno-femoral ligation compared to surgical treatment of varicose veins: Five-year results (abst). Journal of Vascular Surgery. 53:259-260.
 5. Karkos CD, Karamanos DG, Papadimitriou DN, Demiropoulos F, Zambas N and Gerassimidis TS: An unusual complication of a “blind” femoral embolectomy. Annals of vascular surgery 24(6):824.e15-7, 2010 Aug.
 6. Karkos CD, Karamanos DG, Papazoglou KO, Papadimitriou DN, Zambas N, Gerogiannis IN, Gerassimidis TS:Axillary artery transection after recurrent anterior shoulder dislocation. Am J Emerg Med. 2010 Jan;28(1):119.e5-7.
 7. G. Geroulakos, N Zambas “Debranching of the aorta produces thrombosis of the false lumen in selected cases of chronic type A aortic dissection” International Angiology 2009, Feb; 28 (1): 79-81
 8. N. Zambas, G Geroulakos, N Mazarakis, “Gene Therapy in Claudication”, Vascular and Endovascular Surgery Highlights 2007-08
 9. A. Ntinas, N. Zambas, S Al Mogrambi, P. Petras, E. Halvatzoulis, G. Frangandreas, D.Tsandilas, T. Gerasimidis,’Postoperative follow up of patients with colorectal cancer (A combined evaluation of CT scan, colonoscopy and tumor makers)’’Tech Coloproctol. 2004 Nov; 8 Suppl 1:s190-2.
 10. D. Tsandilas, A. Ntinas, P. Petras, N. Zambas, S. A1 Mogrambi, G. Frangandreas, C. Spyridis, T. Gerasimidis‘’Metachronous colorectal adenocarcinomas’’., Tech Coloproctol. 2004 Nov; 8 Suppl 1:s202-4.
 11. Γερασιμίδης Θ, Φραγκανδρέας Γ., Τσαντήλας Δ., Καμπαρούδης Α., Σπυρίδης Χ., Πετράς Π., Ζαμπάς Ν., Τσαντήλας Β., Σδράνη Β «Στρωματικοί όγκοι λεπτού εντέρου»Ανακοινώθηκε στό 6 0 Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ) 13-16/11/2003. Αρθ. περ.:103 και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου.
Παρουσιάσεις
 1. SECONDARY INTERVENTIONS FOR MID AND LONG TERM COMPLICATIONS FOLLOWING ENDOVASCULAR REPAIR OF AORTIC ANEURYSM. K. Papazoglou, N. Zambas, A.-M. Mitka, K. Konstantinidis,  LIVE 2001, 5-8 Μαίου, Χαλκιδική, Ελλάδα
 2. Αγγειοχειρουργική εκπαίδευση στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής , Ιανουάριος 2010, Αθήνα. Ομιλία (προσκεκλημένος ομιλητής)
 3.  Η εμπειρία μιάς δεκαετίας απο την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με ενδοπρόθεση τύπου AneuRx. Παπάζογλου Κ, Ζαμπάς Ν, Κάρκος Χ., Καραμάνος Δ., Δεμιρόπουλος Φ., Παπαδημητρίου Δ., Γερασιμίδης Θ. 12οΠανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής , Ιανουάριος 2010, Αθήνα
 4. Η προστατευτική δράση της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ) στον πνεύμονα και το μυοκάρδιο κατα την ισχαιμία επαναιμάτωση των οπισθίων άκρων (πειραματική μελέτη σε επίμυες) Ζαμπάς Ν, Κάρκος Χ., Καραμάνος Δ., Καμπαρούδης Απ, Παπάζογλου Κ, Ηλιάδης Σ., Κολιάκου Κ, Σπυρίδης Χαρ, Παπαγεωργίου Γ, Γερασιμίδης Θ. 12οΠανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής , Ιανουάριος 2010, Αθήνα
 5. Axillary artery transection following anterior shoulder dislocation: revascularization using open surgical, endovascular or hybrid techniques. CD Karkos, DG Karamanos, KO Papazoglou, IN Gerogiannis, DN Papadimitriou, FP Demiropoulos, NA Zambas, A. Kamparoudis, TS Gerasimidis. AVEM 2009, 12-14 March, Thessaloniki
 6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ) ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ. Ν. Ζαμπάς, Δ. Καραμάνος, Χ Κάρκος, Α. Καμπαρούδης, Σ. Ηλιάδης, Γ. Παπαγεωργίου, Η. Μπασαγίαννης, Χ. Σπυρίδης, Θ. Γερασιμίδης24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο , 26-28 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη
 7. Infrapopliteal angioplasty using the Kissing Balloon technique in the management of ischemic diabetic foot ,Gerassimidis S Th, Karamanos G.D, Karkos CD, Papadimitriou N.D , Demiropoulos P. F , Zambas N, Diplaris K, Vougiouklis N, 4th World Congress on Quality in Medical Practice, October 2-4, 2008, Thessaloniki
 8. The impact of subintimal angioplasty on the management of patients with Superficial Femoral Artery (SFA) occlusive disease , Gerassimidis S Th, Karkos CD, Karamanos G.D, Papazoglou O. K, Zambas N, Demiropoulos P. F, Papadimitriou N.D, Kamparoudis G.A, Pezikoglou I.4th World Congress on Quality in Medical Practice, October 2-4, 2008, Thessaloniki
 9. Incidence and significance of haemodynamic instability after carotid angioplasty and stenting for stroke prophylaxis, Gerassimidis S. Th, Mallos A., Karkos D Ch, Karamanos G.D, Papazoglou O.K, Demiropoulos F, Papadimitriou N.D, Malkotsis P.D, Zambas N, Liasidis Ch *, Fileli A**,  Pezikoglou I** 4th World Congress on Quality in Medical Practice, October 2-4, 2008, Thessaloniki
 10. ‘’Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) Ealing Experience’’ Grand Round, Ealing Hospital NHS Trust, 28 February 2008
 11. Effect of Cilostazol in patients with Peripheral Arterial Disease ‘’Innovations for the management of peripheral vascular disease in West London’’ 12 Dec 2007
 12. ‘’A complication of Type A aortic dissection’’, Grand Round, Ealing Hospital NHS, 13 September 2007
 13. Poster: The WALK study, Gene Therapy Research Day, Imperial College of London, September 25th , 2006
 14. ‘’Injuries of Peripheral Arteries’’, 9th Hellenic Congress of Vascular Surgery, 23-25 January 2004, Athens, Greece.
 15. «The importance of tumor markers in the post operative follows up in patients with colorectal cancer. » Tsantilas D, Zambas N, Fragkandreas G, Kamparoudis A, Spyrides C, Ntinas A, Tsantilas V, Filleli A. 6th Greek – Cyprus Surgical Meeting, 24-26 October, Nicosia, Cyprus
 16. «Traumatic Thoracid Injuries», Zambas N, Georgolios A, Spanos P, Vouxaras C1st Scientific Congress of Aristorele University of Thessalonica Medical School, February 2002, Thessalonica, Greece
 17. «Stress» Zambas N, Amirides E, Papaioannou S, Beshari N, Boutzioukas S5th Greek Medical StudentsAsssociation Union, April 1999, Alexandroupolis, Greece
Συμμετοχές σε Επιστημονικές Παρουσιάσεις
 1. SINGLE CENTRE EXPERIENCE FROM A COHORT OF 106 CONSECUTIVE PATIENTS WITH ENDOVASCULAR TREATMENT OF PERIPHERAL ARTERY DISEASE. K. Papazoglou, A.-M. Mitka, N. Zambas, K. Konstantinidis . ,  LIVE 2001, 5-8 Μαίου, Χαλκιδική, Ελλάδα
 2. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ANACONDA ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ Χ. Κάρκος, Δ. Καραμάνος, Δ. Παπαδημητρίου, Κ. Παπάζογλου, Φ. Δεμιρόπουλος, Ν. Ζαμπάς, Θ. Γερασιμίδης , 25o Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010
 3. ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ 12 ΕΤΙΑΣ Θ. Γερασιμίδης, Δ. Καραμάνος, Φ. Δεμιρόπουλος, Δ. Παπαδημητρίου, Ν. Ζαμπάς, Α. Ελιέσκου, Χ. Κάρκος , 25o Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010
 4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ GORE EXCLUDER ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6-ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Κ. Παπάζογλου, Δ. Παπαδημητρίου, Χ. Κάρκος, Φ. Δεμιρόπουλος, Ν. Ζαμπάς, Δ. Καραμάνος, Θ. Γερασιμίδης, 25o Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010
 5. Endovascular Treatment of complex TASC D aortoiliac occlusions: technical considerations of an entirely percutaneous approach using a combination of stents and stents grafts from different manufacturers. DG Karamanos , CD Karkos, , K Papazoglou,  D Papadimitriou, F Demiropoulos, N Zambas, D Kardassis, TS Gerasimidis.AVEM 2009, 12-14 March ,Thessaloniki
 6. «ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EXTERNAL TISSUE EXTENDER (ETE®).» Κάρκος Χ, Καρδάσης Δ, Καραμάνος Δ, Παπάζογλου Κ, Παπαδημητρίου Δ, Δεμιρόπουλος Φ, Ζαμπάς Ν, Καμπαρούδης Α, Γερασιμίδης Θ. 5οΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος & Επείγουσας Ιατρικής, 19-21 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα (Π49)
 7.  «Διαδερμικός Εμβολισμός με μεταλλικά ελάσματα (coils) ενός ραγέντος ψευδοανευρύσματος της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας μετά από τραυματισμό με κυνηγετικό όπλο».   Κάρκος Χ, Καρδάσης Δ, Καραμάνος Δ, Παπάζογλου Κ, Παπαδημητρίου Δ, Δεμιρόπουλος Φ, Ζαμπάς Ν, Καμπαρούδης Α, Γερασιμίδης Θ. 5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος & Επείγουσας Ιατρικής, 19-21 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα (Π52)
 8. «Ρήξη μασχαλιαίας αρτηρίας μετά από πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου : Αποκατάσταση με ενδοαυλικές και υβριδικές τεχνικές». Κάρκος Χ, Καρδάσης Δ, Καραμάνος Δ, Παπάζογλου Κ, Παπαδημητρίου Δ, Δεμιρόπουλος Φ, Ζαμπάς Ν, Καμπαρούδης Α, Γερασιμίδης Θ. 5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος & Επείγουσας Ιατρικής, 19-21 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα (Π53)
 9. «Ultrasound guided foam sclerotherapy combined with saphenofemoral ligation versus surgical treatment of varicose veins  : intermediate results of a randomized controlled trial» Kalodiki E, Azzam M, Kakkos SK, Zambas N, Bountouroglou D, Geroulakos G. Joseph Pflug Vascular Laboratory and the Vascular Unit, Ealing Hospital, Department of Vascular Surgery, Imperial College, London, UK, 9th Annual Meeting of the European Venous Forum 26-28 June 2008, Barcelona
 10. «Randomized Controlled Trial of Guided Foam Sclerotherapy Combined with Saphenofemoral Ligation , Compared to Surgical treatment of Varicose veins : Intermediate results» E Kalodiki, M Azzam, SK Kakkos, N Zambas, D Bounturoglou, G Geroulakos, 21th International Congress of Endovascular Interversions, Phoenix, Arizona, 10-14 February 2008
 11. «Short and long terms results of endovascular aortic aneurysm repair with Talent Stent graft » Zouka M, Papachristou M, Oikonomou K, Zambas N, Mallios A, Karamanos D, Costandinidis C, Papazoglou C, Gerassimidis T,3rd Scientific Congress of Aristorele University of Thessalonica Medical School, April 2005, Thessalonica, Greece
 12. «Post appendicectomy pulmonary embolus, case report” Galenteris D, Dourdoudaga E, Exadaktylou P, Kapsalis J, Stergiopoulos N, Zambas N, Karamanos D, Kambaroudis A, Gerasimidis T, 10thGreek Medical StudentsAsssociation Union, 14-16 May 2004, Thessalonica, Greece
 13. «Postoperative follow up of patients with colorectal cancer (A combined evaluation of CT scan, colonoscopy, and tumor makers).  A. Ntinas, N. Zambas, S Al Mogrambi, P. Petras, E. Halvatzoulis, G. Frangandreas, D. Tsandilas, T. Gerasimidis International Congress on Colorectal Cancer, May 28-30, Chalkidiki, Greece
 14. «Metachronous colorectal adenocarcinoma». D. Tsandilas, A. Ntinas, P. Petras, N. Zambas, S Al Mogrambi, G. Frangandreas, C. Spyridis, T. Gerasimidis International Congress on Colorectal Cancer, May 28-30, Chalkidiki, Greece
 15. «The systematic inflammatory response post endovascular abdominal aorta aneurysm repair».  Gerassimidis T, Trellopoulos G, Papazoglou C, Sfyroeras G, Costantinidis C, Karamanos D, Fylaktoy A, Kambaroudis A, Pezikoglou E, Zambas N, 9th Hellenic Congress of Vascular Surgery and Angiology, 23-25 Janouary 204, Athens, Greece
 16. «Stromal tumors of small ingestive». Gerasimidis T, Frakandreas G, Tsantilas D, Kambaroudis A, Spyridis C, Petras P, Zambas N, Tsantilas V, Sdrani V, 6th Congress of Surgical Society of North Greece, 13-16 Nobember, Thessalonica, Greece
 17. «Factors affect the anastomosis of lange intensive» Tsantilas D, Zambas N, Paparouni M, Stournara L, Tsigka A, E Surgical Department of Aristotele University of Thessalonica, Final Students Day Presentations, Thessalonica 2003
 18. «Short and long terms results of endovascular abdomial aortic aneurysm repair with Aneurex Stent graft.»Zambas N, Papazoglou C, Gallis C, Costantinidis C, Karamanos D, Sfyroeras G, Kambaroudis A, Gerasimidis T, 2ndScientific Congress of Aristorele University of Thessalonica Medical School, March 2003, Thessalonica, Greece
 19. «Carotid angioplasty and stenting without the use of brain protection devices: our experience in 125 cases concerning 119 patients», Th Gerassimidis, K. Papazoglou, A. Kamparoudis, C. Costantinides, D. Karamanos, G Sfyroeras, H Liasidis, N. Zambas, C.E.T.2003, Athens
 20. «Acute abdomen during pregnancy», Nakou V, Papadimouli P, Fragkou A, Zambas N, Spyrides C E Surgical Department of Aristotele University of Thessalonica, Final Years Students Presentations Day, Thessalonica 2003
 21. «The role of foot electography  F- SCAN  in precaution and treatment of diabetic foot pathology», Koutsonicholas J, Liagkouris G, Mellios G, Anastasiades S, Zambas N, Georgoulas S, 16th Annual Congress of Diabetic Society of North Greesce, Thessalonica 2002, Greece.