Τι είναι ο Σφυροβραχιόνιος Αρτηριακός Δείκτης (Σ.Α.Δ);

Ο Σφυροβραχιόνιος Αρτηριακός Δείκτης (Σ.Α.Δ) είναι η μέτρηση που μας χρησιμεύει στην αξιολόγηση της επάρκειας της κυκλοφορίας του αίματος στα πόδια. Χρησιμεύει επίσης στην παρακολούθηση της βελτίωσης ή της επιδείνωσης της κυκλοφορίας στα πόδια με την πάροδο του χρόνου.

Πως μετράται;

Σφυροβραχιόνιος Αρτηριακός ΔείκτηςΓια να μετρήσουμε τον Σφυροβραχιόνιο Αρτηριακό Δείκτη μετρούμε την αρτηριακή πίεση στα πόδια και στα χέρια. Συγκρίνουμε τις δύο αυτές μετρήσεις και η τιμή που παίρνουμε μας προσδιορίζει τον Σ. Α. Δ.

Φυσιολογικά οι αρτηριακές πιέσεις στα πόδια και στα χέρια είναι ίδιες. Στην περίπτωση που οι πιέσεις στα πόδια είναι ελαττωμένες σε σχέση με τις πιέσεις στα χέρια τότε πιθανότατα υπάρχει μειωμένη ροή που οφείλεται σε βλάβες στις αρτηρίες των ποδιών.

Για να μετρηθεί αυτός ο δείκτης χρησιμοποιούμε την περιχειρίδα από το πιεσόμετρο και την συσκευή μέτρησης της ροής του αίματος – Doppler.

Η εξέταση αυτή είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει να διαγνώσουμε αρτηριακές βλάβες στα κάτω άκρα. Παρόλα αυτά είναι μία γενική εξέταση και δεν μας προσδιορίζει το ακριβές αγγείο που πάσχει. Εάν η εξέταση αυτή είναι μη φυσιολογική τότε η διερεύνηση συνεχίζεται με έγχρωμο υπερηχογράφημα (duplex) των αρτηριών.