Τι είναι?

Αγγειοδιαστολή στενωμένης αρτηρίας με μπαλόνι2Είναι η ενδαγγειακή επέμβαση που γίνεται διαδερμικά από ειδικά εκπαιδευμένους  αγγειοχειρουργούς για την διάνοιξη των στενωμένων  ή αποφραγμένων (κλειστών) αρτηριών που βρίσκονται στην λεκάνη ή στα κάτω άκρα. Ανάλογα με την αρτηρία είναι και η αγγειοπλαστική π.χ. εάν πάσχει μια λαγόνιος αρτηρία τότε η επέμβαση λέγεται αγγειοπλαστική λαγονίου αρτηρίας.

Ποιοι ασθενείς είναι υποψήφιοι?

Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με στενώσεις ή αποφράξεις στις λαγόνιες αρτηρίες και στις αρτηρίες των κάτω άκρων. Οι βλάβες αυτές ταξινομούνται στην ευρύτερη κατηγορία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου και ανάλογα με το μήκος της βλάβης και των αριθμών των προσβεβλημένων αρτηριών διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες. Τα συμπτώματα που έχουν οι ασθενείς αυτοί είναι πόνος κατά την βάδιση που εντοπίζεται συνήθως στην περιοχή του γλουτού, του μηρού, ή της κνήμης που κάνει τον ασθενή να σταματήσει, να ξεκουραστεί για μερικά λεπτά και μετά να ξανά ξεκινήσει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα ή στην καθομιλουμένη «νόσος των βιτρινών» γιατί οι πάσχοντες όταν νιώσουν πόνο σταματούν και παριστάνουν ότι κοιτούν μια βιτρίνα μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος.

Πως γίνεται η διάγνωση?

Η διάγνωση γίνεται αρχικά με την κλινική εξέταση από ειδικό αγγειοχειρουργό. Ο ιατρός θα ψηλαφίσει τις σφύξεις  στα κάτω άκρα και ακολούθως θα μετρήσει την μέγιστη συστολική αρτηριακή πίεση με το Doppler σε δύο αρτηρίες των ποδιών και θα τις συγκρίνει με τις πιέσεις του βραχίονα. Η εξέταση αυτή ονομάζεται  μέτρηση του σφυροβραχιόνιου αρτηριακού δείκτη. Στην συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να υποβληθείτε σε έγχρωμο υπερηχογράφημα ή διαφορετικά σε Triplex, ή Ultrasound Duplex των αρτηριών των κάτω άκρων. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και υπάρχουν ευρήματα περιφερικών βλαβών τότε θα πρέπει να υποβληθείτε σε αξονική ή επεμβατική ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία των κάτω άκρων. Η τελευταίες δύο εξετάσεις προσφέρουν ένα “χάρτη” των αγγείων και μας δείχνουν με λεπτομέρεια ποια ακριβώς αγγεία πάσχουν και σε ποιο βαθμό. Τότε μπορεί να σχεδιαστεί η επέμβαση της αγγειοπλαστικής του αγγείου ή των αγγείων που πάσχουν.

Που και από ποιόν γίνεται η επέμβαση?

Η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομείο με ειδική αίθουσα και ακτινοσκοπικό μηχάνημα από ειδικά εκπαιδευμένο αγγειοχειρουργό στην ενδαγγειακή χειρουργική.

Πως γίνεται η επέμβαση?

Η επέμβαση διενεργείται με τοπική αναισθησία στις περισσότερες περιπτώσεις. Γίνεται διαδερμικά παρακέντηση της κοινής μηριαίας αρτηρίας στην μηροβουβωνική χώρα και μέσω της βελόνας προωθείται ένα ειδικό σύρμα υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση στην πάσχουσα αρτηρία. Το σύρμα διαπερνά την βλάβη και ακολούθως δια του σύρματος προωθείται ένα ειδικό μπαλόνι στην περιοχή της βλάβης. Το μπαλόνι διαστέλλεται και σπάει την αθηρωματική πλάκα που προκαλεί την στένωση ή την απόφραξη. Ο αγγειοχειρουργός θα αποφασίσει εάν θα τοποθετηθεί ή όχι μεταλλικός ενδονάρθηκας ή διαφορετικά stent στην περιοχή της βλάβης. Ακολούθως γίνεται έλεγχος με αγγειογραφία του αποτελέσματος και αφαιρούνται τα υλικά. Τέλος ακολουθεί συμπίεση του σημείου της παρακέντησης και χρειάζεται ακινητοποίηση για μερικές ώρες. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ή την επόμενη μέρα από την επέμβαση.

Υπάρχουν επιπλοκές?

Οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες και συνήθως έχουν σχέση με το σημείο της παρακέντησης όπως αιμάτωμα. Άλλες επιπλοκές είναι η ρήξη αγγείου ή η δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας που συμβαίνουν σε πολύ μικρά ποσοστά.

Ποια τα πλεονεκτήματα?

Τα πλεονεκτήματα της αγγειοπλαστικής είναι αρκετά. Καταρχήν είναι μια σημαντική επέμβαση με πολύ καλό αποτέλεσμα που διενεργείται με τοπική αναισθησία. Επίσης δεν απαιτεί μεγάλη νοσηλεία, δεν επιβαρύνει τον οργανισμό σημαντικά, γίνεται εύκολα, δεν απαιτεί χειρουργική τομή, δεν έχει σημαντικές επιπλοκές, η κινητοποίηση και η επάνοδος στην εργασία είναι άμεση και συνολικά στοιχίζει λιγότερο από μια παράκαμψη(by pass) που είναι η εναλλακτική μέθοδος.

Ποιος είναι ο κατάλληλος γιατρός για να την διενεργήσει?

Ο αρμόδιος ιατρός που μπορεί να διενεργήσει αυτή την επέμβαση είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος αγγειοχειρουργός στην ενδαγγειακή χειρουργική. Είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανές επιπλοκές της επέμβασης και να σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές. Επίσης μπορεί να εκτιμήσει συνολικά τα αρτηριακό δίκτυο και να παρακολουθήσει τους ασθενείς σε βάθος χρόνου. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων με εμπειρία στην τεχνική μπορούν επίσης να διενεργήσουν την επέμβαση παρουσία αγγειοχειρουργού.