Ενδαρτηρεκτομη καρωτιδας

carotid-endarterectomy-lgΤι είναι?

Είναι η επέμβαση που γίνεται για να αφαιρεθεί η αθηρωματική πλάκα από την καρωτίδα αρτηρία (Καρωτιδική νόσος).

Τι είναι η καρωτίδα?

Η καρωτίδα είναι η αρτηρία που μεταφέρει το αίμα από την καρδία στον εγκέφαλο(βλέπε καρωτιδική νόσος).

Γιατί η αθηρωματική πλάκα είναι επικίνδυνη?

Καταρχήν γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όταν υπάρχει αθηρωματική πλάκα να δημιουργηθεί θρόμβος πάνω στην πλάκα. Κομμάτι του θρόμβου μπορεί να ξεκολλήσει και με την κυκλοφορία να αποφράξει κάποια αρτηρία του εγκεφάλου, οπότε έχουμε το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν ένα κομμάτι από την αθηρωματική πλάκα ξεκολλήσει και μεταφερθεί στον εγκέφαλο. Επίσης ο θρόμβος μπορεί να αποφράξει εντελώς την αρτηρία.

Πότε μια αθηρωματική πλάκα θεωρείται επικίνδυνη?

Συνήθως όταν προκαλεί στένωση μεγαλύτερη από 70% του αυλού της καρωτίδας. Όταν η αθηρωματική πλάκα προκαλεί στένωση πάνω από 50% πρέπει να παρακολουθείται και να γίνεται συντηρητική θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και στατίνες.

Πως γίνεται η διάγνωση?

Η κλασσική μέθοδος είναι το έγχρωμο υπερηχογράφημα των καρωτίδων ή αλλιώς Triplex. Με την εξέταση αυτή μελετάται η μορφολογία των καρωτίδων και των πλακών, μετράται η ταχύτητα της ροής του αίματος και η διάμετρος της καρωτίδας. Με την συνεκτίμηση όλων αυτών υπολογίζεται το ποσοστό της στένωσης της καρωτίδας. Μεγαλύτερη ακρίβεια προσφέρει η αξονική αγγειογραφία. Η εκτίμηση μπορεί επίσης να γίνει με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία που είναι παρεμβατική μέθοδος.

Ποιές οι ενδείξεις για να υποβληθεί κάποιος σε ενδαρτηρεκτομή?

  • Στένωση πάνω από 80%.
  • Στένωση πάνω από 50-70% σε ασθενή που έχει ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
  • Άλλες ενδείξεις είναι η μορφολογία της πλάκας, η κατάσταση της ετερόπλευρης καρωτίδας και άλλα.
  • Η στένωση που δεν έχει προκαλέσει εγκεφαλικό και που είναι κάτω από 70% εφόσον είναι από την μία μόνο πλευρά σε ασθενή που δεν έχει υποστεί ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με παρακολούθηση και διόρθωση των παραγόντων κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου είναι  η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία και το κάπνισμα. Επίσης με την λήψη των κατάλληλων φαρμάκων που σταθεροποιούν την αθηρωματική πλάκα (στατίνες) και που μειώνουν την πηκτικότητα του αίματος (αντιαιμοπεταλιακά) μπορεί να σταθεροποιηθεί η αθηρωματική πλάκα και να μειωθεί ο κίνδυνος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πώς γίνεται η επέμβαση?

Η επέμβαση διενεργείται από αγγειοχειρουργό υπό γενική ή τοπική αναισθησία. Ο χειρουργός θα διενεργήσει μια τομή στον λαιμό και θα παρασκευάσει την καρωτίδα. Στην συνέχεια θα ανοίξει την καρωτίδα και θα αφαιρέσει την αθηρωματική πλάκα με ειδικό εργαλείο και θα καθαρίσει την καρωτίδα. Στην συνέχεια τα συρράψει την καρωτίδα τοποθετώντας ή όχι ένα ειδικό εμβάλωμα και θα συρράψει τέλος το τραύμα.

Πόσες μέρες παραμονής στο νοσοκομείο απαιτούνται?

Συνήθως 1-3 ημέρες

Χρειάζεται μετεγχειρητική παρακολούθηση?

Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ράμματα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση με Triplex χρειάζεται γιατί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών μπορεί να δημιουργηθεί  επαναστένωση στην καρωτίδα. Οπότε καλό είναι κάθε 12 μήνες να ελέγχεται όχι μόνο η χειρουργημένη καρωτίδα αλλά και η καρωτίδα στην άλλη πλευρά.