Μύθοι και σύγχρονη πραγματικότητα στην αντιμετώπιση των κιρσών